Stiftende generalforsamling for ny forening

Holder du også af at komme i Tutten på Jydsk Væddeløbsbane, og vil du medvirke til at støtte op omkring Jydsk Væddeløbsbane, så mød frem i Tutten lørdag d. 13. april kl. 13.30. Her stiftes en ny forening.

»Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi i Tutten elsker væddeløbsbanen i og det deler vi heldigvis med en masse andre. Vi elsker at samle alle lige fra professionelle til amatører, ponyfolk og hesteejere. Men vi stopper ikke der. Alle er jo velkomne og vi er så heldige, at vi også lægger hus til, når folk uden for sporten, der bare elsker at komme og hygge både til løb og i hverdagen kommer på Jydsk Væddeløbsbane. Derfor vil vi gerne lave en forening der kan hjælpe med at samle os alle og udvikle Tutten,« siger Tuttens forpagter Anita Jensen om baggrunden for den nye forening.

Der er udfærdiget et forslag til vedtægter, som præsenteres ved den stiftende generalforsamling.

I vedtægternes paragraf 3 om foreningens formål lyder det bl.a.:

»Formålet med foreningen er at støtte og udvikle væddeløbssporten på Jydsk Væddeløbsbane ved at bidrage med at sikre, at Tutten fortsat kan danne rammen som sportens klubhus og stedet hvor de aktive mødes på løbsdage og udenfor løbsdage (…) Foreningen vil bidrage til at skabe de bedst mulige rammer omkring de sociale elementer som er knyttet til de respektive foreninger på JVB. (…) Foreningens formål er at virke for at fremme og styrke det frivillige foreningssamarbejde på Jydsk Væddeløbsbane og bidrage til at sikre de bedst mulige rammer for dette arbejde i tæt samarbejde med de øvrige foreninger tilknyttet Jydsk Væddeløbsbane.«

Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Medlemskab af foreningen forudsætter betaling af et kontingent. Beløbet fastsættes af generalforsamlingen.

I henhold til oplægget til vedtægter vil bestyrelsen få fem medlemmer, hvoraf 1 medlem udpeges af Jydsk Væddeløbsbanes bestyrelse, 1 medlem er den altid værende forpagter/lejer af Tutten. De resterende 3 medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling.

Mød frem til den stiftende generalforening lørdag d. 13. april kl. 13.30 og støt op omkring stiftelsen af den nye forening.