Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik gælder for vores behandling af personoplysninger, og fastlægger retningslinjer for Jydsk Væddeløbsbanes måde at behandle dine personoplysninger på og giver dig de oplysninger, som du har krav på at modtage i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. 

Vi opfordrer dig til at læse privatlivspolitikken, inden du afgiver dine personoplysninger til os.

1.    Dataansvarlig og kontaktoplysninger
Den dataansvarlige for dine personoplysninger er: 

Jydsk Væddeløbsbane
CVR-nr.: 43 93 50 11
Observatorievejen 2
8000 Aarhus C
E-mail: info@jvb-aarhus.dk 
Telefonnummer: +45 88 81 12 02

2.    Hvis du besøger vores hjemmeside
Følgende afsnit beskriver vores behandling af personoplysninger om besøgende på https://www.jvb-aarhus.dk/

2.1    Cookies 
Vi anvender cookies for blandt andet at optimere brugeroplevelsen og vurdere brugen af de enkelte elementer på hjemmesiden. Anvendelse af cookies og behandlingen af personoplysninger i den forbindelse er nærmere beskrevet i vores cookiebanner, som vises på forsiden, når du besøger vores hjemmeside første gang.
Du kan altid ændre dine cookie-indstillinger ved at trykke på det lille cookie-symbol i nederste venstre hjørne af hjemmesiden.

Typer af personoplysninger
Jydsk Væddeløbsbane kan indsamle følgende personoplysninger om dig, når du besøger vores hjemmeside:

-    IP-adresse
-    MAC adresse
-    Browserhistorik
-    Information om din brug af vores hjemmeside, herunder klikadfærd
        
Formålene med behandlingen
Dine personoplysninger kan blive behandlet til følgende formål:

-    Markedsføring generelt
-    Produkt- og serviceudvikling
-    Statistik og analyse
    
Behandlingsgrundlag
Jydsk Væddeløbsbane behandler dine personoplysninger på nedenstående grundlag:

-    Legitime interesser: Vi baserer behandlingen af dine personoplysninger på vores legitime interesser i fx at gennemføre statistikker, analyser, yde support såvel som at forbedre og udvikle vores produkter og ydelser (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

-    Samtykke: Når du besøger vores hjemmeside, beder vi om dit informerede samtykke til at placere cookies, der ikke er nødvendige cookies, i henhold til cookiereglerne. Du har til enhver tid ret til at trække dit cookie-samtykke tilbage ved at trykke på det lille cookie-symbol i nederste venstre hjørne af hjemmesiden. 
 
Opbevaringsperiode
Cookies slettes i overensstemmelse med vores cookiebanner. Oplysningerne kan dog opbevares længere i anonymiseret form.

2.2    Når du kommunikerer med os

Typer af personoplysninger
Når du kommunikerer med Jydsk Væddeløbsbane, indsamler og behandler Jydsk Væddeløbsbane dine personoplysninger. Jydsk Væddeløbsbane indsamler, behandler og opbevarer følgende typer af personoplysninger om dig:

-    Navn, e-mailadresse, telefonnummer
-    Hvad din henvendelse vedrører
-    Dato for din henvendelse
-    Andre oplysninger du giver i forbindelse med din henvendelse.
-    Vi opfordrer dig til ikke at afgive følsomme personoplysninger til os, medmindre de er strengt nødvendige for behandlingen af din henvendelse. I den forbindelse bør oplysningerne alene sendes i stærkt krypteret form, hvis du fremsender oplysningerne via e-mailadresse. 
    
Formålene med behandlingen
Dine personoplysninger bliver behandlet til følgende formål:

-    Håndtering af din henvendelse
-    Generel kommunikation
-    Statistik og analyse
    
Behandlingsgrundlag
Jydsk Væddeløbsbane behandler dine personoplysninger på nedenstående grundlag. Grundlaget afhænger af karakteren af din henvendelse. 
    
-    Legitime interesser: Vi kan behandle dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesser i at håndtere din henvendelse, kommunikere med dig og udvikle vores produkter og ydelser (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
    
-    Kontraktuelle forpligtelser: Hvis din henvendelse vedrører en (potentiel) aftaleindgåelse, behandler vi dine oplysninger for at kunne gennemføre foranstaltninger forud for aftaleindgåelsen (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).
    
Videregivelse
Vi kan videregive dine personoplysninger til eksterne leverandører, der efter aftale med os sørger for at yde den service, som du bestiller. Videregivelsen sker på baggrund af vores legitime interesse i at kunne levere den ydelse, du efterspørger (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
    
Opbevaringsperiode
Opbevaringsperioden afhænger af henvendelsens karakter. Generelle henvendelser opbevares i op til 3 år.
    
Hvis du er kunde eller er ansat hos en af vores kunder, leverandører, erhvervskunder og øvrige eksterne samarbejdspartnere m.v., henviser vi til afsnittet nedenfor.

3.    Hvis du søger job hos Jydsk Væddeløbsbane
Når du søger om et job hos Jydsk Væddeløbsbane, behandler vi dine personoplysninger i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Vi anbefaler, at din ansøgning ikke indeholder CPR-nummer eller følsomme personoplysninger, som fx personoplysninger der afslører racemæssig eller etnisk baggrund, religion, fagforeningsmedlemskab, seksualitet eller helbredsoplysninger.
    
Typer af personoplysninger
Jydsk Væddeløbsbane kan indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:

-    Kontaktoplysninger som navn, e-mailadresse og telefonnummer
-    Oplysninger der fremgår af ansøgning, CV og eventuelle bilag
-    Referencer fra tidligere og/eller nuværende arbejdsgivere som du har angivet i din ansøgning, eller som du har givet samtykke til, at vi kan kontakte
-    Øvrige oplysninger du giver os i forbindelse med rekrutteringsprocessen

Formål med behandlingen
Dine personoplysninger vil blive anvendt til at vurdere, om vi ønsker at tilbyde dig en stilling hos Jydsk Væddeløbsbane.
    
Behandlingsgrundlag
Jydsk Væddeløbsbane behandler dine personoplysninger på nedenstående grundlag:
    
-    Legitime interesser: Vi kan behandle dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesse i at vurdere, om vi ønsker at tilbyde dig ansættelse, herunder på baggrund af de oplysninger, du giver i CV, ansøgning og eventuelle bilag, referencer fra referencepersoner, du har angivet i din ansøgning, og øvrige oplysninger, du giver os i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Behandlingen kan også være nødvendig for vores legitime interesse i at forsvare eller gøre retskrav gældende (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
        
Opbevaringsperiode
Hvis du bliver tilbudt en stilling hos Jydsk Væddeløbsbane, vil din ansøgning samt yderligere relevante personoplysninger, der indsamles i forbindelse med ansættelsesproceduren, blive opbevaret i din personalemappe hos os.
    
Hvis du ikke tilbydes en stilling, opbevarer vi din ansøgning og eventuelle yderligere personoplysninger, der indsamles i forbindelse med ansættelsesproceduren, i en periode på 6 måneder efter vores afslag, medmindre du har givet dit samtykke til en længere opbevaring af sådanne personoplysninger.
    
Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet som led i vores ansættelsesprocedure. Tilbagekaldelse af dit samtykke vil have virkning for den fremtidige behandling af dine personoplysninger, men påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket inden tilbagekaldelsen. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os som angivet nedenfor.

4.    Hvis du er leverandør, erhvervskunde, eller øvrig ekstern samarbejdspartner mv. 
Dette afsnit indeholder politikken for Jydsk Væddeløbsbanes behandling af personoplysninger om ejere af enkeltmandsvirksomheder eller kontaktpersoner hos leverandører, erhvervskunder og øvrige eksterne samarbejdspartnere m.v., der samarbejder med Jydsk Væddeløbsbane.
    
Indsamling af personoplysninger
Jydsk Væddeløbsbane kan indsamle, behandle og opbevare dine personoplysninger i følgende tilfælde:

-    Når din virksomhed eller den virksomhed, du arbejder ved, indgår en aftale med Jydsk Væddeløbsbane
-    Når du har vist interesse for Jydsk Væddeløbsbanes produkter og services, fx ved at give Jydsk Væddeløbsbane dit visitkort
-    Når du samarbejder og kommunikerer med Jydsk Væddeløbsbane
    
Typer af personoplysninger
Jydsk Væddeløbsbane kan indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:

-    Navn, e-mailadresse, telefonnummer og tilsvarende kontaktoplysninger
    
Sådanne informationer kan vi modtage direkte fra dig (primært gennem e-mails og anden korrespondance med dig) eller fra en tredjepart som fx din arbejdsgiver.

Formålene med behandlingen
Dine personoplysninger kan blive behandlet til følgende formål:

-    Generel planlægning, opfyldelse og administration af samarbejder, herunder kontrakter
-    Administration som fx behandling af betalinger, evaluering af kreditvurderinger, regnskabsførelse, revision, såvel som for at yde support
-    Gennemførelse af forespørgsler fra dig
-    Generel kommunikation
    
Behandlingsgrundlag
Jydsk Væddeløbsbane behandler primært dine personoplysninger på et eller flere af nedenstående grundlag:
    
-    Kontraktuelle forpligtelser: I visse tilfælde er behandlingen af dine personoplysninger nødvendig for at kunne opfylde en kontrakt (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).
    
-    Legitime interesser: Vi kan behandle dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesser i fx at administrere den daglige drift i overensstemmelse med lovlige og fair forretningsmetoder, herunder planlægning, udførelse og administration af samarbejdet eller vores legitime interesse i fx at yde support. Behandlingen kan også være nødvendig for vores legitime interesse i at forhindre svindel eller fastlægge, forsvare eller gøre retskrav gældende (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
    
-    Retlig forpligtelse: Behandlingen af dine personoplysninger vil i nogle tilfælde være nødvendig for overholdelsen af retlige forpligtelser, som fx vores forpligtelse til at forebygge ulovlige aktiviteter (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).
    
Opbevaringsperiode
Dine personoplysninger vil blive opbevaret i 3 år efter endt samarbejde. Oplysningerne kan dog opbevares længere i anonymiseret form.

5.    Hvis du køber billet til at se et væddeløb

Typer af personoplysninger
Jydsk Væddeløbsbane indsamler, behandler og opbevarer dine personoplysninger, når du køber billet til at se et væddeløb. Jydsk Væddeløbsbane kan indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:

-    Digitale spor
-    Navn og e-mailadresse
-    Adresse
-    Telefonnummer
-    Betalingsoplysninger
-    Dit markedsføringsretlige samtykke (hvis du vælger at modtage markedsføringsmateriale i forbindelse med dit køb)
    
Formålene med behandlingen
Dine personoplysninger kan blive behandlet til følgende formål:

-    Gennemførelse af din ordre, herunder fremsendelse af ordrebekræftelse
-    Administration af billetsalg
-    Udsendelse af markedsføring
-    Analyse og statistik
    
Behandlingsgrundlag
Jydsk Væddeløbsbane behandler dine personoplysninger på et eller flere af nedenstående grundlag:
    
-    Kontraktuelle forpligtelser: Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at kunne opfylde en kontrakt med dig om billetkøb (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).
    
-    Legitime interesser: Behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse analyse og statistik baserer vi på vores legitime interesser i at kunne forbedre og udvikle vores services, samt vores legitime interesse i at markedsføre os overfor dig i de tilfælde, hvor et samtykke ikke er opkrævet (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
    
Opbevaringsperiode
Oplysninger, der vedrører regnskabsmateriale, opbevares i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som oplysningerne vedrører. Vi kan dog behandle dine personoplysninger i en længere periode i anonymiseret form.

Dokumentation for dit markedsføringsretlige samtykke opbevarer vi i to år fra, du har tilbagekaldt dit samtykke til at modtage direkte markedsføringsmateriale. Opbevaringsperioden er fastsat på baggrund af vores legitime interesse i at kunne dokumentere, at vi har udsendt direkte markedsføring i overensstemmelse med gældende lovgivning (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Videregivelse 
Dine personoplysninger kan blive anvendt som grundlag for markeds- og kundeanalyser samt risikostyring og statistik for at udvikle hhv. vores og Ticksters tjenester og services. Videregivelsen sker på baggrund af vores legitime interesse i at forbedre brugeroplevelsen (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Derudover videregiver vi dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere med henblik på køberverificering og håndtering af betalingsmidler, da det er en forudsætning for at indgå aftalen med dig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).

6.    Hvis du er tilskuer eller aktiv på løbsdagene
Dette afsnit indeholder politikken for Jydsk Væddeløbsbanes behandling af personoplysninger om tilskuere og aktive på løbsdagene.

Typer af personoplysninger
Når du er tilskuer eller rytter til løbsdagene, kan Jydsk Væddeløbsbane indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:

-    Billeder fra løbsdagene
    
Formålene med behandlingen
Dine personoplysninger kan blive behandlet til følgende formål:

-    Markedsføring af væddeløbene
-    Dokumentation af sportens og banens historie
    
Behandlingsgrundlag
Jydsk Væddeløbsbane behandler dine personoplysninger på et eller flere af nedenstående grundlag:
    
-    Legitime interesser: I de fleste tilfælde baserer vi behandlingen af dine personoplysninger på vores legitime interesser i at kunne markedsføre os, samt vores legitime interesse i at kunne dokumentere sportens og banens historie (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)
    
Opbevaringsperiode
Billedmateriale opbevaret for at kunne dokumentere sportens og banens historie slettes ikke grundet den historiske betydning af oplysningerne.

Billeder, der behandles til markedsføringsformål, slettes, når de ikke længere er egnet til markedsføringsformål, fx fordi oplysningerne er forældede.

7.    Hvis du handler i Galopbaren eller Travkiosken

Typer af personoplysninger
Hvis du handler i Galopbaren eller Travkiosken, behandler Jydsk Væddeløbsbane følgende personoplysninger om dig:

-    Betalingsoplysninger

Formålene med behandlingen
Dine personoplysninger kan blive behandlet til følgende formål:

-    Administration af Galopbaren og Travkiosken
-    Gennemførelse af dit/dine køb
-    Statistik og analyse
    
Behandlingsgrundlag
Jydsk Væddeløbsbane behandler dine personoplysninger på et eller flere af nedenstående grundlag:
    
-    Kontraktuelle forpligtelser: Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at kunne opfylde en kontrakt med dig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).
    
-    Legitime interesser: Behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse analyse og statistik baserer vi på vores legitime interesser i at kunne forbedre og udvikle vores ydelser (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
    
Opbevaringsperiode
Oplysningerne opbevares i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som oplysningerne vedrører. Vi kan dog behandle dine personoplysninger i en længere periode i anonymiseret form.

8.    Hvis du går på JVB Trav– og Galopskole eller er forælder til et barn, der går på trav– og galopskolen 

Typer af personoplysninger
Hvis du går på JVB Trav– og Galopskole eller er forælder til et barn, der går på trav– og galopskolen, kan Jydsk Væddeløbsbane behandle følgende personoplysninger om dig:

-    Navn
-    Alder
-    E-mail
-    Telefonnummer
-    Adresse
-    Postnummer
-    Digitale fodspor
-    Betalingsoplysninger

Formålene med behandlingen
Dine personoplysninger kan blive behandlet til følgende formål:

-    Administration af trav– og galopskolen
-    Analyse og statistik    

Behandlingsgrundlag
Jydsk Væddeløbsbane behandler dine personoplysninger på et eller flere af nedenstående grundlag:
    
-    Kontraktuelle forpligtelser: Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at kunne opfylde en kontrakt med dig om indmelding i trav– og galopskolen (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).
    
-    Legitime interesser: Behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse analyse og statistik baserer vi på vores legitime interesser i at kunne forbedre og udvikle vores service (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). 
    
Opbevaringsperiode
Oplysninger slettes ved udmelding af trav– og galopskolen.

9.    Hvis du modtager servicemeddelelser på SMS

Typer af personoplysninger
Jydsk Væddeløbsbane indsamler, behandler og opbevarer dine personoplysninger til brug for udsendelse af servicemeddelelser på SMS. Jydsk Væddeløbsbane kan indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:

-    Navn 
-    Telefonnummer
-    Digitale fodspor
    
Formålene med behandlingen
Dine personoplysninger kan blive behandlet til følgende formål:

-    Udsendelse af servicemeddelelser
    
Behandlingsgrundlag
Jydsk Væddeløbsbane behandler dine personoplysninger på et eller flere af nedenstående grundlag:
        
-    Legitime interesser: Behandlingen af dine personoplysninger baserer vi på vores legitime interesser i at kunne kommunikere vedrørende servicemeddelelser (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
    
Opbevaringsperiode
Dine personoplysninger vil blive opbevaret, så længe du modtager servicemeddelelser over SMS.

Videregivelse
Dine personoplysninger videregives til virksomheden Compaya A/S som led i selve transmissionen af beskederne. Videregivelsen sker på baggrund af vores legitime interesse i at kunne sende servicemeddelelserne til dig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

10.    Hvis du besøger vores profiler på sociale medier
Dette afsnit indeholder politikken for Jydsk Væddeløbsbanes behandling af personoplysninger indsamlet via Jydsk Væddeløbsbanes profiler eller sider på sociale medier.

Jydsk Væddeløbsbane har profiler eller sider på følgende sociale medier:
    
-    Facebook (Meta Platforms Ireland Ltd.)
-    Facebooks privatlivspolitik er tilgængelig her
-    Instagram (Meta Platforms Ireland Ltd.)
-    Instagrams privatlivspolitik er tilgængelig her

For Facebook og Instagram er Jydsk Væddeløbsbane sammen med udbyderne af de sociale medier fælles dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger indsamlet i forbindelse med dine interaktioner med profilerne, herunder profilernes opslag. 
Jydsk Væddeløbsbane og udbyderne af Facebook og Instagram har indgået en aftale om fordeling af de databeskyttelsesretlige opgaver. Ifølge disse aftaler, står Jydsk Væddeløbsbane og udbyderne af de sociale medier hver især for de opgaver, der er forbundet med den behandling, vi hver især foretager. Det er dog aftalt mellem Jydsk Væddeløbsbane og udbyderen af Facebook og Instagram, at udbyderen er ansvarlig for at muliggøre, at du kan udøve dine rettigheder som beskrevet i afsnittet ’Dine rettigheder’ nedenfor, i forbindelse med brugen af Facebook og Instagram, og at det er Jydsk Væddeløbsbane, der er ansvarlige for at give dig de nedenfor beskrevne oplysninger. 

Indsamling af personoplysninger
Når du besøger eller interagerer med vores profiler på sociale medier, kan Jydsk Væddeløbsbane og udbyderen af det pågældende sociale medie indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:

-    Oplysninger der er tilgængelige på din profil, herunder dit navn, køn, civilstatus, arbejdsplads, interesser, billede og din by
-    Om du ”synes godt om” eller har anvendt andre reaktioner på vores profil
-    Kommentarer du efterlader på vores opslag
-    At du har besøgt vores profil
-    Din IP-adresse
    
Formålene med behandlingen
Jydsk Væddeløbsbane behandler dine personoplysninger til følgende formål:

-    Forbedring af vores produkter og services, herunder vores profiler og sider på sociale medier
-    Statistik og analyse
-    For at kunne kommunikere med dig, hvis du kommenterer på et opslag, laver en anmeldelse eller sender os en besked
-    Markedsføring generelt
    
Udbyderne af de sociale medier behandler blandt andet dine personoplysninger til følgende formål:
-    Forbedring af deres annoncesystem 
-    For at give Jydsk Væddeløbsbane statistikker, som udbyderne af de sociale medier blandt andet udarbejder på grundlag af dit besøg på vores profiler og sider
-    Annoncering og tilpasning af aktiviteterne på siden. 
    
Behandlingsgrundlag
Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på nedenstående grundlag: 

-    Legitime interesser: Jydsk Væddeløbsbane baserer behandlingen af dine personoplysninger på vores legitime interesser i at kunne kommunikere med og markedsføre os overfor dig på vores profiler på sociale medier, samt vores legitime interesse i at forbedre vores produkter og services (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). 
    
Opbevaringsperiode
Direkte henvendelser opbevares som udgangspunkt i op til 3 år, men opbevaringsperioden er afhængig af henvendelsens indhold.
    
Vi opfordrer dig til at slette kommentarer, likes og andre interaktioner, du har efterladt på vores profil, hvis du ikke længere ønsker dem vist på vores sider. Jydsk Væddeløbsbane sletter ikke sådanne offentligt tilgængelige interaktioner.
    
Se venligst privatlivspolitikken for udbyderen af de enkelte sociale medier for information om, hvor længe de opbevarer dine personoplysninger.

Hvem deler udbydere af sociale medier dine personoplysninger med?
Udbyderne af sociale medier kan bl.a. dele dine personoplysninger med følgende kategorier af modtagere:

-    Andre enheder i den koncern udbyderen af det sociale medie er en del af
-    Eksterne samarbejdspartnere der leverer analyse- og undersøgelsesservices
-    Annoncører
-    Andre individer der besøger vores profil eller side på det sociale medie (i det omfang dine oplysninger er offentligt tilgængelige)
-    Forskere og andre akademikere
Du kan finde mere information om, hvem udbyderne af de sociale medier deler dine personoplysninger med i de enkelte udbyderes privatlivspolitik.
Udbyderne af de sociale medier kan overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Du kan læse mere i de enkelte udbyderes privatlivspolitikker.
Du kan læse mere om, hvem Jydsk Væddeløbsbane deler dine personoplysninger med, i afsnittet Videregivelse til andre dataansvarlige og overladelse til databehandlere nedenfor.

11.    Videregivelse til andre dataansvarlige og overladelse til databehandlere

For at opfylde ovenstående formål kan vi give tredjeparter adgang til dine personoplysninger, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med Jydsk Væddeløbsbane leverer relevante ydelser, det kan fx være it-leverandører eller andre leverandører, der behandler personoplysninger for os. Sådanne leverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner i henhold til indgåede databehandleraftaler.

I forbindelse med Jydsk Væddeløbsbanes udvikling kan selskabsstrukturen ændre sig, fx ved helt eller delvist salg af virksomheden. I tilfælde af delvis overdragelse af aktiver, der indeholder personoplysninger, er behandlingsgrundlaget for den forbundne videregivelse af personoplysninger som udgangspunkt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet Jydsk Væddeløbsbane har en interesse i at overdrage dele af sine aktiver samt at foretage kommercielle/strukturelle ændringer.

Dine personoplysninger videregives, udover hvad der er beskrevet ovenfor, som udgangspunkt ikke til en tredjepart uden din tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til fx politiet, advokater, revisorer, domstole, andre offentlige myndigheder og koncernforbundne selskaber.

Hvis dine personoplysninger overføres til databehandlere eller dataansvarlige, der er etableret i lande uden for EU/EØS, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel først ske når der er sikret et overførselsgrundlag. Endvidere vil overførslen baseres på EU-Kommissionens standardkontrakter og/eller EU-US Data Privacy Framework. Hvis du har spørgsmål til grundlaget for overførsler til lande uden for EU/EØS, er du altid velkommen til at kontakte os. Du har også ret til at anmode om en kopi af overførselsgrundlaget.

12.    Dine rettigheder
-    Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig
-    Du har ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling og videre behandling af dine personoplysninger
-    Du har ret til berigtigelse og sletning af dine personoplysninger, dog med visse lovbestemte undtagelser, herunder bogføringsloven
-    Du har ret til at anmode os om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger
-    Under visse omstændigheder kan du også anmode om at modtage en kopi af dine personoplysninger samt om transmission af de personoplysninger, du har afgivet til os, til en anden dataansvarlig (dataportabilitet)
-    Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine personoplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag. 

13.    Spørgsmål og klage
Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik eller hvis du ønsker at klage over den måde, vi behandler dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte os:

Jydsk Væddeløbsbane
Observatorievejen 2
8000 Aarhus C
E-mail: info@jvb-aarhus.dk 
Telefonnummer: + 45 88 81 12 02

Hvis din klage ikke bliver løst af os, og du vil gå videre med sagen, kan du klage til Datatilsynet: 

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: + 45 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk