JVB

Mobile navigation
Jydsk Væddeløbsbane set fra sydFoto: Jens Thaysen

Information til de aktive

_luftfoto
Del artiklen:Sharing - FacebookSharing - Twitter

Her publiceres løbende meddelelser som er relevante for banens daglige brugere.

Aktuelt nyt:  

  

Vil du have info om ændringer i baneforholdene?

Som et nyt tilbud vil vi forsøge at øge informationsniveauet omkring ændringer i baneforholdene, der kan have indflydelse på træningsmulighederne. Vil der være væsentlige ændringer i træningsmulighederne, vil du få en SMS, hvis du tilmelder dig servicen (forventes klar 1. februar).

Du skal sende en mail med dit navn og mobilnummer til chr@billundtrav.dk, så vil du fremover komme på SMS-listen.

Vi håber ovennævnte vil være med til at gøre det endnu bedre at træne dine heste på Jydsk Væddeløbsbane.  

 

Lysaftener

I perioden november til marts er der lysaften med mulighed for træning på tirsdage i tidsrummet kl. 17:00-20:00. Travbanen og fiber-træningsbanen er fælles på lysaftener.

Lyset slukker automatisk kl. 20:00.

Amatørstalden benyttes til forspænding på lystræningsaftener, og i tilfælde af spidsbelastning kan stald T8 også benyttes.

 

Vis hensyn - benyt refleksveste

Den mørke tid er over os, og for at sikre vore brugere m.v. den bedst mulige sikkerhed, skal der i perioden 1. november til 1. april benyttes refleksveste ved træning af heste under rytter. Overtrædelse af ovennævnte vil medføre sanktioner.

    

Ændring i træningstider

I forbindelse med at træningen i ponytravskolen atter er i gang, vil der være lidt ændringer i træningsmulighederne. Dette i bestræbelserne på at undgå farlige situationer. 

mandage og torsdage vil travbanen og den lille indvendige bane være forbeholdt ponyerne i tidsrummet mellem kl. 17.30 og 18.30. Fiberbanen kan benyttes som vanligt.

 

Vis hensyn, vær agtpågivende og brug gerne gule veste

I forbindelse med banemændenes arbejde på banerne skal de aktive tage hensyn og udvise agtpågivenhed i forhold til arbejdet med arbejdsmaskinerne (traktorer/vandvogn osv.), herunder at holde tilstrækkelig afstand mv. - således at uheld undgås.

 

Ekstra bemanding på løbsdage

For at skabe de bedst mulige baneforhold for hestene er der indsat ekstra bemanding på løbsdagene på Jydsk Væddeløbsbane. Dette bevirker, at der vil være en forøget aktivitet i forhold til brugen af traktorer og arbejdsredskaber.
For at sikre såvel arbejdsforholdene for de ansatte som for at skabe trygge rammer for de aktive, gør vi kraftigt opmærksom på, at de aktive som kører eller rider hestene til enhver tid skal udvise agtpågivenhed i forhold til arbejdsmaskinerne, herunder at holde tilstrækkelig afstand ved passager - således at uheld undgås.

 

Generelt:

Nummerskilte skal altid afleveres efter løbene i rengjort stand. Sker dette ikke vil man fremover blive idømt et gebyr på 200 kroner.

På storløbsdage må amatørstaldene ikke benyttes af ikke-startende heste. På almindelige løbsdage må boks nr. 7-8-9-10 i venstre side af forreste amatørstald benyttes af ikke startende heste.

Træningstider på fiberbanen (ydre):

Mandag til fredag:

Kørende: Kl. 11:00-13:00  

Kørende og ridende: Kl. 13:00-14:00 
Ridende: Uden for ovennævnte tidsrum

OBS: På mandage og torsdage vil travbanen og den lille indvendige bane være forbeholdt ponyerne i tidsrummet mellem kl. 17.00 og 18.00. Fiberbanen kan benyttes som vanligt.

Lørdag og søndag:

Kørende: Efter kl. 13:00
Ridende: Indtil kl. 13:00

Gældende for hele ugen er at banen er fælles fra kl. 18.00 

Overtrædelse af ovenstående vil medføre gebyr til den ansvarlige træner på 500 kr. pr. hest.

Træningstider på indvendige sandbane:

Mandag til fredag:

Kørende: Kl. 09:00-11:00  
Ridende: Kl. 11.00-13.00
Kørende og ridende: Udenfor ovennævnte tidsrum kl 09:00-13:00 

Lørdag og søndag:

Kørende: Kl. 11:00-13:00  
Kørende og ridende: Udenfor ovennævnte tidsrum kl. 11:00-13:00

Overtrædelse af ovenstående vil medføre gebyr til den ansvarlige træner på 500 kr. pr. hest.

Klargøring af travbanen og fiberbanen:

Mandag, tirsdag, torsdag, fredag og lørdag:
Banen bliver under normale omstændigheder klargjort i følgende tidsrum: Kl. 7.00-8.00, Kl. 10.45-11.00, Kl. 12.45-13.00. Der skal udvises stor agtpågivenhed i forhold til banepersonalet, da der arbejdes med potentielt farligt maskinel.

Det yderste spor på travbanen bliver harvet op og er til brug både for trav og galop.

Tirsdag og lørdag:
De 2-3 yderste spor på travbanen bliver harvet op og er til brug både for trav og galop.

Onsdag:
Banen bliver klargjort på følgende tidspunkt: Kl. 7:00.
Det yderste spor på travbanen bliver harvet op og er til brug både for trav og galop.

Tirsdag:

Fiberbanen bliver endvidere klargjort i tidsrummet 8.45-9.00, hvor der skal udvises stor agtpågivenhed i forhold til banepersonalet, da der arbejdes med potentielt farligt maskinel.

Klargøring af den indvendige sandbane:

Bliver klargjort som travbanen.

Bemærk endvidere:

Har man specielle behov kan baneforvalter Jacob Ebbesen kontaktes på tlf. 4115 2055.

Travbanen harves kun op hvis vejret tillader det ligesom der vandes efter behov.

Al træning på græsarealet er forbudt uden forudgående aftale. Dette gælder også for hest/e der skridter - dog er undvigemanøvrer i forhold til galoperende heste tilladt. Overtrædelse vil medføre gebyr til den ansvarlige træner på 500 kr. pr. hest.

Kørselsretning fiberbanen:
Mandag, onsdag og fredag: Rides/køres der venstre rundt.
Alle øvrige dage køres/rides der højre rundt.

Overtrædelse vil medføre gebyr til den ansvarlige træner på 500 kr. pr. hest.

Regler for græsgalop

Klik HER hvis du vil se regler for græsgalop på JVB.

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse samt vurdere brugen af de enkelte elementer på danskhv.dk og herunder danskhv.dk/jvb. På dette website bruges cookies til statistik og personalisering af indhold og annoncer. Ved fortsat brug af websiden godkender du cookiepolitikken.

Læs mere