JVB

Mobile navigation
Jydsk Væddeløbsbane set fra sydFoto: Jens Thaysen

Information til de aktive

_luftfoto
Del artiklen:Sharing - FacebookSharing - Twitter

Her publiceres løbende meddelelser som er relevante for banens daglige brugere.

 

Aktiviteter den kommende tid:

Tirsdag den 21. marts arbejdes der på fiberbanen mellem kl. 10.00 og 12.00 hvorfor fiberbanen er lukket.

Lørdag den 25. marts er der åbent hus i ponyskolen. Der vil være aktiviteter på travbanen og den indvendige bane, hvorfor der er lukket træning i tidsrummet kl. 13-15.

  

Aktuelt nyt: 

Frivilliggruppe arbejder tirsdag kl. 10-14

Vores nye gruppe af frivillige har startet arbejdet og vil være aktive hver tirsdag i tidsrummet kl. 10-14. Tag godt imod dem.

 

Del af Holmevej ensrettes midlertidigt

Fra mandag d. 16. januar skal bl.a. Jydsk Væddeløbsbanes brugere være opmærksom på en ændret trafikal tilgængelighed fra/mod syd.

I forbindelse med etablering af cykelstier langs Holmevej (beliggende i sydlig forlængelse af Carl Nielsens Vej) har Aarhus Kommune som følge af utryghed og bekymringer for trafiksikkerheden for borgere, der færdes på Holmevej, besluttet at ensrette Holmevej, mens anlægsarbejderne pågår. 

Det gælder fra Rundhøj Allé til Terp Skovvej i østgående retning - altså i retning mod Carl Nielsens Vej. Bilister i vestgående retning vil derfor blive omdirigeret uden om Holmevej via Terp Skovvej, Fredensvang Runddel, Jyllands Allé, Holme Møllevej og tilbage på Holmevej. 

»Når arbejderne er mere fremskredent, vil arbejdsområdet skifte vejside, men ensretningen opretholdes i samme retning. Som arbejderne skrider frem, vil vi forkorte den ensrettede strækning, så det bliver lettere at færdes i området. Forventningen er, at ændringerne vil give en mere simpel trafikafvikling, som kan mindske den forvirring, der opleves,« lyder det i en meddelelse fra Aarhus Kommune til området grundejere og virksomheder.

For Jydsk Væddeløbsbane brugere, ikke mindst for større hestetransporter, kan den ændrede trafikafvikling medføre udfordringer. Derfor opfordrer vi de berørte til eventuelt at orientere sig om andre adgangsveje mens anlægsarbejdet på Holmevej pågår og ensretningen er gældende.

omkørsel

 

OBS ALLE AKTIVE - Det er IKKE tilladt at varme op på den udvendige fiberbane under løbsafvikling.

 

Lysaftener i let ændret form

I perioden frem til marts er der lysaften med mulighed for træning på tirsdage.

Med baggrund i de stigende energipriser vil muligheden for at træne under lys være begrænset til tidsrummet tirsdage kl. 17.30-19.30.

Lyset slukker automatisk kl. 19.30. 

Travbanen og fiber-træningsbanen er fælles på lysaftener.

Amatørstalden benyttes til forspænding på lystræningsaftener, og i tilfælde af spidsbelastning kan stald T8 også benyttes.

 

Vis hensyn – sænk farten

I takt med at flere og flere benytter vort anlæg med deraf følgende øget færdsel på vore arealer, skal vi henstille til alle, der kører på områderne, at man sænker farten og viser hensyn til alle aktører.

  

Vil du have info om ændringer i baneforholdene?

Som et nyt tilbud vil vi forsøge at øge informationsniveauet omkring ændringer i baneforholdene, der kan have indflydelse på træningsmulighederne. Vil der være væsentlige ændringer i træningsmulighederne, vil du få en SMS, hvis du tilmelder dig servicen.

Du skal sende en mail med dit navn og mobilnummer til chr@billundtrav.dk, så vil du fremover komme på SMS-listen.

Vi håber ovennævnte vil være med til at gøre det endnu bedre at træne dine heste på Jydsk Væddeløbsbane.

  

Ændring i træningstider

I forbindelse med at træningen i ponytravskolen atter er i gang, vil der være lidt ændringer i træningsmulighederne. Dette i bestræbelserne på at undgå farlige situationer. 

mandage og torsdage vil travbanen og den lille indvendige bane være forbeholdt ponyerne i tidsrummet mellem kl. 17.30 og 19.00.

 
 

Generelt:

Nummerskilte skal altid afleveres efter løbene i rengjort stand. Sker dette ikke vil man fremover blive idømt et gebyr på 200 kroner.

På storløbsdage må amatørstaldene ikke benyttes af ikke-startende heste. På almindelige løbsdage må boks nr. 15-16-17-18 i højre side af forreste amatørstald benyttes af ikke startende heste.

Træningstider på fiberbanen (ydre):

Mandag til fredag:

Kørende: Kl. 11:00-13:00  

Kørende og ridende: Kl. 13:00-14:00 
Ridende: Uden for ovennævnte tidsrum

OBS: På mandage og torsdage vil travbanen, fiberbanen og den lille indvendige bane være forbeholdt ponyerne i tidsrummet mellem kl. 17.30 og 19.00.

Lørdag og søndag:

Kørende: Efter kl. 13:00
Ridende: Indtil kl. 13:00

Gældende for hele ugen er at banen er fælles fra kl. 17.00 

Overtrædelse af ovenstående vil medføre gebyr til den ansvarlige træner på 500 kr. pr. hest.

Træningstider på indvendige sandbane:

Mandag til fredag:

Kørende: Kl. 09:00-11:00  
Ridende: Kl. 11.00-13.00
Kørende og ridende: Udenfor ovennævnte tidsrum kl 09:00-13:00 

Lørdag og søndag:

Lørdag: Kørende: Frem til kl. 13.00
Søndag: Kørende: Kl. 11:00-13:00  

Kørende og ridende: Udenfor ovennævnte tidsrum.

Overtrædelse af ovenstående vil medføre gebyr til den ansvarlige træner på 500 kr. pr. hest.

Klargøring af travbanen og fiberbanen:

Mandag, tirsdag, torsdag, fredag og lørdag:
Banen bliver under normale omstændigheder klargjort i følgende tidsrum: Kl. 7.00-8.00, Kl. 10.45-11.00, Kl. 12.45-13.00. Der skal udvises stor agtpågivenhed i forhold til banepersonalet, da der arbejdes med potentielt farligt maskinel.

Det yderste spor på travbanen bliver harvet op og er til brug både for trav og galop.

Tirsdag og lørdag:
De 2-3 yderste spor på travbanen bliver harvet op og er til brug både for trav og galop.

Onsdag:
Banen bliver klargjort på følgende tidspunkt: Kl. 7:00.
Det yderste spor på travbanen bliver harvet op og er til brug for både for trav og galop.

Tirsdag:

Fiberbanen bliver endvidere klargjort i tidsrummet 8.45-9.00, hvor der skal udvises stor agtpågivenhed i forhold til banepersonalet, da der arbejdes med potentielt farligt maskinel.

Klargøring af den indvendige sandbane:

Bliver klargjort som travbanen.

Bemærk endvidere:

Har man specielle behov kan baneforvalter Jacob Ebbesen kontaktes på tlf. 4115 2055.

Travbanen harves kun op hvis vejret tillader det ligesom der vandes efter behov.

Al træning på græsarealet er forbudt uden forudgående aftale. Dette gælder også for hest/e der skridter - dog er undvigemanøvrer i forhold til galoperende heste tilladt. Overtrædelse vil medføre gebyr til den ansvarlige træner på 500 kr. pr. hest.

Kørselsretning fiberbanen:
Mandag, onsdag og fredag: Rides/køres der venstre rundt.
Alle øvrige dage køres/rides der højre rundt.

Overtrædelse vil medføre gebyr til den ansvarlige træner på 500 kr. pr. hest.

Regler for græsgalop

Klik HER hvis du vil se regler for græsgalop på JVB.

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse samt vurdere brugen af de enkelte elementer på danskhv.dk og herunder danskhv.dk/jvb. På dette website bruges cookies til statistik og personalisering af indhold og annoncer. Ved fortsat brug af websiden godkender du cookiepolitikken.

Læs mere