JVB

Mobile navigation
Jydsk Væddeløbsbane set fra sydFoto: Jens Thaysen

Information til de aktive

_luftfoto
Del artiklen:Sharing - FacebookSharing - Twitter

Her publiceres løbende meddelelser som er relevante for banens daglige brugere.

Aktiviteter den kommende tid: 


Ponyløb
Lørdag den 7. oktober fra kl. 13.30.

AGF Parkering
Søndag den 8. oktober fra kl.15.30 og frem til kl. 23.00.
 
Ønsker du at modtage nyhederne på en sms, så husk at tilmelde dig systemet. Se længere nede hvordan.

Aktuelt nyt:  

Frivilliggruppe arbejder tirsdag kl. 10-14

Vores nye gruppe af frivillige vil være aktive hver tirsdag i tidsrummet kl. 10-14. Tag godt imod dem. 

 

Vis hensyn – sænk farten

I takt med at flere og flere benytter vort anlæg med deraf følgende øget færdsel på vore arealer, skal vi henstille til alle, der kører på områderne, at man sænker farten og viser hensyn til alle aktører.

  

Vil du have info om ændringer i baneforholdene?

Som et nyt tilbud vil vi forsøge at øge informationsniveauet omkring ændringer i baneforholdene, der kan have indflydelse på træningsmulighederne. Vil der være væsentlige ændringer i træningsmulighederne, vil du få en SMS, hvis du tilmelder dig servicen.

Du skal sende en mail med dit navn og mobilnummer til ae@jvb-aarhus.dk, så vil du fremover komme på SMS-listen.

Vi håber ovennævnte vil være med til at gøre det endnu bedre at træne dine heste på Jydsk Væddeløbsbane.

  

Ændring i træningstider

I forbindelse med at træningen i ponytravskolen atter er i gang, vil der være lidt ændringer i træningsmulighederne. Dette i bestræbelserne på at undgå farlige situationer. 

mandage og torsdage vil travbanen og den lille indvendige bane være forbeholdt ponyerne i tidsrummet mellem kl. 17.30 og 19.00.

 
 

Generelt:

Nummerskilte skal altid afleveres efter løbene i rengjort stand. Sker dette ikke vil man fremover blive idømt et gebyr på 200 kroner.

På storløbsdage må amatørstaldene ikke benyttes af ikke-startende heste. På almindelige løbsdage må boks nr. 15-16-17-18 i højre side af forreste amatørstald benyttes af ikke startende heste.

--

Pr. 1. juli 2023 er træningstiderne på fiber- og sandbanen samt den indvendige sandbane som følger:

Træningstider på fiber- og sandbanen

Mandag til fredag:

Kørende: Kl. 12.00-14.00  

Kørende og ridende: Kl. 14.00-15.00 
Ridende: Uden for ovennævnte tidsrum

OBS: På mandage og torsdage vil travbanen, fiberbanen og den lille indvendige bane være forbeholdt ponyerne i tidsrummet mellem kl. 17.30 og 19.00.

Lørdag og søndag:

Kørende: Efter kl. 13.00
Ridende: Indtil kl. 13.00

Gældende for hele ugen:

Banen er fælles fra kl. 17.00 

Overtrædelse af ovenstående vil medføre gebyr til den ansvarlige træner på 500 kr. pr. hest.

Træningstider på den indvendige sandbane

Mandag til fredag:

Kørende: Kl. 09.00-12.00  
Ridende: Kl. 12.00-14.00
Kørende og ridende: Udenfor ovennævnte tidsrum kl. 09:00-14:00 

Lørdag og søndag:

Lørdag: Kørende: Frem til kl. 13.00
Søndag: Kørende: Kl. 11:00-13:00  

Kørende og ridende: Udenfor ovennævnte tidsrum.

Overtrædelse af ovenstående vil medføre gebyr til den ansvarlige træner på 500 kr. pr. hest.

Klargøring af travbanen og fiberbanen:

Mandag, tirsdag, torsdag, fredag og lørdag:
Banen bliver under normale omstændigheder klargjort i følgende tidsrum: Kl. 7.00-8.00, Kl. 11.45-12.00, Kl. 13.45-14.00.
Der skal udvises stor agtpågivenhed i forhold til banepersonalet, da der arbejdes med potentielt farligt maskinel.

Det yderste spor på travbanen bliver harvet op og er til brug for både trav og galop.

Tirsdag og lørdag:
De 2-3 yderste spor på travbanen bliver harvet op og er til brug for både trav og galop.

Onsdag:
Banen bliver klargjort på følgende tidspunkt: Kl. 7.00.

Tirsdag:
Fiberbanen bliver endvidere klargjort i tidsrummet kl. 8.45-9.00, hvor der skal udvises stor agtpågivenhed i forhold til banepersonalet, da der arbejdes med potentielt farligt maskinel.

Klargøring af den indvendige sandbane:

Bliver klargjort som travbanen.

Bemærk endvidere:

Travbanen harves kun op hvis vejret tillader det ligesom der vandes efter behov.

Al træning på græsarealet er forbudt uden forudgående aftale. Dette gælder også for hest/e der skridter - dog er undvigemanøvrer i forhold til galoperende heste tilladt. Overtrædelse vil medføre gebyr til den ansvarlige træner på 500 kr. pr. hest.

Kørselsretning fiberbanen:
Mandag, onsdag og fredag: Rides/køres der venstre rundt.
Alle øvrige dage køres/rides der højre rundt.

Overtrædelse vil medføre gebyr til den ansvarlige træner på 500 kr. pr. hest.

 

Regler for græsgalop

Klik HER hvis du vil se regler for græsgalop på JVB.