Info til de aktive

Træningstider på fiber- og sandbanen

Mandag til fredag:

Kørende: Kl. 12.00-14.00  

Kørende og ridende: Kl. 14.00-15.00 
Ridende: Uden for ovennævnte tidsrum

OBS: På mandage og torsdage vil travbanen, fiberbanen og den lille indvendige bane være forbeholdt ponyerne i tidsrummet mellem kl. 17.30 og 19.00.

Lørdag og søndag:

Kørende: Efter kl. 13.00
Ridende: Indtil kl. 13.00

Gældende for hele ugen:

Banen er fælles fra kl. 17.00 

Overtrædelse af ovenstående vil medføre gebyr til den ansvarlige træner på 500 kr. pr. hest.

Træningstider på den indvendige sandbane

Mandag til fredag:

Kørende: Kl. 09.00 - 12.00  
Ridende: Kl. 12.00 - 14.00
Kørende og ridende: Udenfor ovennævnte tidsrum kl. 09:00 - 14:00 

Lørdag og søndag:

Lørdag: Kørende: Frem til kl. 13.00
Søndag: Kørende: Kl. 11:00-13:00  

Kørende og ridende: Udenfor ovennævnte tidsrum.

Overtrædelse af ovenstående vil medføre gebyr til den ansvarlige træner på 500 kr. pr. hest.

Klargøring af travbanen og fiberbanen

Mandag, tirsdag, torsdag, fredag og lørdag:
Banen bliver under normale omstændigheder klargjort i følgende tidsrum: Kl. 7.00-8.00, Kl. 11.45-12.00, Kl. 13.45-14.00.
Der skal udvises stor agtpågivenhed i forhold til banepersonalet, da der arbejdes med potentielt farligt maskinel.

Det yderste spor på travbanen bliver harvet op og er til brug for både trav og galop.

Tirsdag og lørdag:
De 2-3 yderste spor på travbanen bliver harvet op og er til brug for både trav og galop.

Onsdag:
Banen bliver klargjort på følgende tidspunkt: Kl. 7.00.

Tirsdag:
Fiberbanen bliver endvidere klargjort i tidsrummet kl. 8.45-9.00, hvor der skal udvises stor agtpågivenhed i forhold til banepersonalet, da der arbejdes med potentielt farligt maskinel.

Indvendige sandbane bliver klargjort som travbanen.

Bemærk endvidere

Travbanen harves kun op hvis vejret tillader det ligesom der vandes efter behov.

Al træning på græsarealet er forbudt uden forudgående aftale. Dette gælder også for hest/e der skridter - dog er undvigemanøvrer i forhold til galoperende heste tilladt. Overtrædelse vil medføre gebyr til den ansvarlige træner på 500 kr. pr. hest.

Kørselsretning fiberbanen:
Mandag, onsdag og fredag: Rides/køres der venstre rundt.
Alle øvrige dage køres/rides der højre rundt.

Overtrædelse vil medføre gebyr til den ansvarlige træner på 500 kr. pr. hest.