JVB

Mobile navigation

Del af Holmevej ensrettes midlertidigt

omkørsel
Del artiklen:Sharing - FacebookSharing - Twitter
15. januar 2023 15:02

Fra mandag d. 16. januar skal bl.a. Jydsk Væddeløbsbanes brugere være opmærksom på en ændret trafikal tilgængelighed fra/mod syd.

I forbindelse med etablering af cykelstier langs Holmevej (beliggende i sydlig forlængelse af Carl Nielsens Vej) har Aarhus Kommune som følge af utryghed og bekymringer for trafiksikkerheden for borgere, der færdes på Holmevej, besluttet at ensrette Holmevej, mens anlægsarbejderne pågår. 

Det gælder fra Rundhøj Allé til Terp Skovvej i østgående retning - altså i retning mod Carl Nielsens Vej. Bilister i vestgående retning vil derfor blive omdirigeret uden om Holmevej via Terp Skovvej, Fredensvang Runddel, Jyllands Allé, Holme Møllevej og tilbage på Holmevej. 

»Når arbejderne er mere fremskredent, vil arbejdsområdet skifte vejside, men ensretningen opretholdes i samme retning. Som arbejderne skrider frem, vil vi forkorte den ensrettede strækning, så det bliver lettere at færdes i området. Forventningen er, at ændringerne vil give en mere simpel trafikafvikling, som kan mindske den forvirring, der opleves,« lyder det i en meddelelse fra Aarhus Kommune til området grundejere og virksomheder.

For Jydsk Væddeløbsbane brugere, ikke mindst for større hestetransporter, kan den ændrede trafikafvikling medføre udfordringer. Derfor opfordrer vi de berørte til eventuelt at orientere sig om andre adgangsveje mens anlægsarbejdet på Holmevej pågår og ensretningen er gældende.

omkørsel